Детали за Портфолиото

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

АВМУ

Детали за Проектот

WordPress веб-страница за Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, непрофитно регулаторно тело со статус на правно лице со јавни надлежности. Агенцијата бараше динамична веб-страница за да ги прикажат своите секојдневни вести.

Одете на проектот