Детали за Портфолиото

Геронтолошкиот завод "13 Ноември"

Геронтолошкиот завод

Детали за Проектот

Веб сајтот е креиран за потребите на Специјализираната болница за геријатриска и палијативна медицина "13 Ноември" која се наоѓа во Скопје.

Одете на проектот